Home » Davolash » ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ: Пишган банан яхшилаб эзилади ва 1 чой қошиқ сут билан аралаштирилади, сўнгра юзга суртилади. 20 дақиқа ўтгач, сутга ёки илиқ сувга ботириб олинган пахта тампо- ни билан юз териси тозаланади. Бу муолажа ҳар куни ёки кунора қўлланилади.

 • Қуруқ терини 1:1 нисбатдаги сут ва сув аралашмасига шимдирилган пахта тампо- ни билан тозалаш мумкин.
 • 1 чой қошиқ қаймоқ билан 1 чой қошиқ сабзи шарбати аралаштирилади. Ингичка қилиб, ниқоб суртилади ва 10 дақиқа ўтгач,

просвирник дамламаси ёрдамида ювилади. Қуруқ шўралайдиган териларга ишлатила- ди.

 • Тухум сариғи аралаштирилиб, юз те- рисига суртилади ва 10-15 дақиқадан сўнг илиқ сув билан ювилади, сочиқ билан намлик шимдирилади ва озиқлантирувчи крем суртилади. Қуруқ ва нормал тери учун қўлланилади.
 • Қуруқ ва нормал терида юз ва бўй- ин соҳаларига ёш хом қовоқчадан (кабач- ки) узун тилимлар қуйилади. 20 дақиқадан сўнг олинади.
 • Қирғичдан помидор ўтказилади ва бўтқа ҳолига келгунча крахмал билан ара- лаштирилади, унга бир неча томчи ўсимлик ёғи ҳам қўшилади. Ҳосил бўлган аралаш- ма 10-15 дақиқа ушланади. Қуруқ ва нормал тери учун қўлланилади.
 • Қадим замонлардан гўзаллик сирлари- дан бири-бу гулоб суви билан ювинишдир.1 сиқим атиргул япроқлари 1 стакан қайноқ сувга қўйилади ва 15-20 дақиқа дамланади. Совиган дамлама билан юз териси 2 мар- та артилади-бу терини тетиклаштиради ва тозалайди.
 • 1 ош қошиқ бодом кепаги бўтқа ҳосил бўлгунча иссиқ сув билан аралаштирилади. Бўтқа юз терисига 5-15 дақиқага қўйилади, сўнгра қайнатилган сув билан ювилади. Қу-

ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

руқ терида совун ўрнига ишлатилади. Бо- дом кепаги юз терисини тозалайди ва юм- шатади.

 • 2 ош қошиқ қуруқ зиғир уруғи устига 1 стакан (200 мл) сув қуйиб, паст оловда 10-15 дақиқа қайнатилади. Ҳосил бўлган илви- раган бўтқа совитилади ва унга 1 чой қо- шиқ оқ гилтупроқ қўшиб аралаштирила- ди. Бу бўтқа сўлиган ва қуруқ терига 15-20 дақиқага қўйилади. Сўнгра ниқоб илиқ сув билан ювиб ташланади.
 • 1 ош қошиқ қайин дарахти куртакла- ри 1 стакан қайноқ сув билан дамланади ва паст оловда 15 дақиқа давомида қайнатила- ди; совигач, дока сузгичдан ўтказилади. Юз териси нимжонлашиб қолганда кунига 2-3 маҳал ушбу қайнатма билан артилади.
 • 1 чой қошиқ майдаланган доривор гул- хайри (алтей лекарственньш) илдизига 1 стакан қайноқ сув қуйилади, 2-4 соат мо- байнида дамланиб, сузиб олинади. Қуруқ шўралайдиган тери ушбу қайнатма билан артилади.
 • Юз териси безовталанишини мойчечак, петрушка дамламалари, янги артилган кар- тошка ёки алоэ шарбатидан компресс қи- лиш тўхтатади.
 • Лимонни майда бўлакларга кесинг, 100 мл ароқ қуйиб, ёпиқ шиша идишда 10 кун дамланг. Қўллашдан аввал шунча миқдорда-

ги сув билан аралаштиринг. Буьдай лосьон билан ғалвираган, тешиклари кенгайган те- рилар артилса яхши натижа беради.ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

 • Ичимлик содаси ёғли ва ҳуснбузар то- шган териларга суртилади, 2-3 дақиқадан сўнг сув билан ювиб ташланади. Бундан ташқари, ёғли терини 5-10% ли сода эритма- си билан артиш ҳам наф беради. Сода тери- ни тозалайди, ҳуснбузар тошишининг ол- дини олади, терининг ёғли ялтирашини йўқ қилади, ёғсизлантириш воситаси сифатида ишлатилади.’

Косметик муолажалар ўтказилгандан сўнг, ёғли ва тешикли териларга совуқ ком- пресслар босиш фойдалидир.

 • Юз терисига бодринг пўчоуини қўйиб, устидан докани ёпинг, 20-25 дақ^қадан сўнг ниқобни олиб ташланг, ундан сўнг 5 дақиқа ўтгач юз териси асталик билан пахта там- пони ёрдамида артилади. Ёғли ва ғалвира- ган юз терисини озиқлантириш, оқартириш ва тозалаш учун қўлланилади. Юз терисига бодрингнинг парракли бўлакларини артиш ҳам фойда беради.
 • Юз терисини тозалашнинг қадимий усули. Лимон кичик паллачаларга кесилади, совуқ сувга солинади, ёпиқ идишда 1-3 соат дамланади, сўнгра сузиб олинади. Ушбу дамлама билан 3-4 кун мобайнида еғли те- рини тозалаш учун артилади.
 • 1 қисм ошхона сиркаси 2 қисм одеколон атири билан аралаштирилади ва бу эритма билан тешиклари кенгайган терини яхши- лаш учун кунига 2 маҳал артилади.
 • Уйқудан аввал ёғли терини одеколон- нинг суюлтирилган эритмаси билан артиш тавсия этилади. Бунинг учун 40 г одеколон, 60 г сув ва 2 г борат кислотасидан иборат эритма олинади.
 • 1 ош қошиқ тирноқгулнинг (календула) спиртли настойкаси 100 г сувда эритилади ва бу эритмада ингичка пахта қатламлари шимдирилади ва енгилгина сиқиб, ортиқча суюқлиги силқитилади. Юз терисига бутун- лай қопланади. Кўз, бурун ва оғиз ниқоб би- лан қопланмайди. 15-20 дақиқа ўтгач, ниқоб олинади, юз териси қуруқ пахта билан ар- тилади. Бириктириш хусусиятига эга бўлган ушбу ниқоб қора догли, ёғланишга ва қиза- ришга мойил бўлган териларда ҳамда юз те- риси тозалангандан сўнг қўлланилади.
 • Ёғли ва ҳуснбузар тошган тери учун қуй- идаги аралашма қўлланилади: 1 чой қошиқ тирноқгул настойкаси 1 стакан илиқ қайна- тилган сувда эритилади, 1 чой қошиқ асал қўшиб, яхшилаб аралаштирилади. Терига босиш учун пахтали малҳам қилинади.
 • 10 граммдан мум ва нашатир спирти олиб, 15 грамм сувда яхшилаб аралаштири- лади. Ёғли тери учун қўлланилади.

ЮЗ ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ

 • 2 ош қошиқ қатиқ билан 1 ош қошиқ сули уни ёки майдаланган “Геркулес” ёрма- си аралаштирилади. Ёғли тери учун қўлла- нилади.
 • 1 ош қошиқ оқгил (каолин) билан 1 ош қошиқ сабзи шарбати аралаштирилади. Ёғли ва ғовакли юз терисига 15-20 дақиқа- га қўйилади.
 • 1-3 та қулупнай меваси 1 чой қошиқ сметана ва 1 чой қошиқ асал билан эзиб ара- лаштирилади. Аралашма юз терисига сур- тилади, 20 дақиқадан сўнг аввал илиқ сув билан, сўнгра эса совуқ сув билан ювилади.
 • Ҳуснбузар тошган ёғли юз терисига майда қилиб кесилган баргизуб (подорож- ник) баргларидан ниқоб қўйиш фойда бера- ди. Ниқоб олингандан кейин крем суртил- майди.
 • 1-2 чой қошиқ қуруқ мармарак (шалфей) 1 стакан жуда қайноқ сув билан 15 дақиқа дамланади. Илиқ дамлама билан терининг яллиғланган жойлари артилади.
 • 2 ош қошиқ қуруқ майдаланган беда барглари ёки мойчечак кастрюлкада 1 литр қайноқ сув аралаштирилади. Бу кастрюлка бошқа каттароқ сувли кастрюлка ичига қўй- илади, 30-40 дақиқа давомида қайнатилади. Иссиқ дамлама билан юзни ювиш ёғли тери- га жуда фойдалидир. Бу қайнатма яллиғла- нишга қарши ва антисептик таъсирга эгадир.

 

jinsiy
Titan Gel Orginal: OLATNI KATTALASHTIRISHKO'RISH
+ +