Home » Простата » ПРОСТАТА ОСТИ БЕЗИНИНГ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШИ ВА ПРОСТАТИТНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ САБАБЛАРИ

ПРОСТАТА ОСТИ БЕЗИНИНГ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШИ ВА ПРОСТАТИТНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ САБАБЛАРИ

ПРОСТАТАОСТИ БЕЗИНИНГ ТУЗИЛИШИ,
ИШЛАШИ ВА ПРОСТАТИТНИНГ ВУЖУДГА
КЕЛИШ САБАБЛАРИ

Простатаости бези (лот. простата) – эркаклар жинсий тизимнинг ўзаро қўшилмаган мушак-безли аъзосидир. Простата кичик тос суягининг олдпаст сиқимида, сийдик йўлида жойлашган. Шаклига кўра, қуйи сиқими юқорига қаратилган каштан ёнғоғини эслатади. Простата безикинг катталиги беморнинг ёшига қафьшраб белгиланади. Ёши катта кишида унинг узунлиги 2,5-4, эни эса 2,5-3 см.ни ташкил этади.ПРОСТАТА ОСТИ БЕЗИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Безнинг оғирлиги тахминан 20 гр. Безнинг орқа гара- фида уни икки тараф, яъни ўнг ва чапга ажратадиган йўлак- часи бор. Простата бези орқали сийдик ўтадиган канал ва икки дона уруғ чиқарувчи йўлакча бўлади, бу йўлакчалар уруғ деворлари орқали сийдик чиқиш каналига келиб туша- дилар.

Простата бези ўз йўналишлари билан сийдик келиш каналига ўтувчи трубкасимон-алвеолаяр простата безлари- дан иборатдир. Простата безлардан секретнинг чиқариб ташланиши безнинг ясси мушаклари қисқаришига олиб келади, бу эса, ўз навбатида, қўшиладиган тери қатламлари билан простаТанинг мушакли эластик асосини ташкил эта- ди.

Простата безининг қон билан таъминланиши пастки пу- фак йўллари ва ўрта тўғриичак артериялар томонидан амалга оширилади. Безнинг томирлари унинг атрофида томирлар қўшилганини ташкил этиб, сийдик йўли ва тўгри ичакнинг томирли тизими билан боглиқ бирикмани ташкил этади.

ПРОСТАТА ОСТИ БЕЗИНИНГ ТУЗИЛИШИ
г)ркаклар жинсий бсзларининг ишлаши бел ва бош мпяппиг баъзи бўлимларининг ишлаши, гипофиз фаолияти (унинг гармонлари ажралиб чиқиши), шунингдек соғлиқ- нинг умумий ҳолатига боғлиқдир.
Статистик маълумотларга кўра, 50-55 ёшларда ҳар учинчи эркак простата бсзи хасталикларига дуч келади.

Простата безининг ўткир ски сурункали шамоллаши турли хил сабабларга кўра келйб чиқиши мумкин. Уларни фақат инфекцион ва ноинфекцион простатит ажратиб туради. Ундан ташқари, “простатитсиз простатит” дея аталадиган шакли ҳам бор,

ўтириб қолган бу шакли кўп ҳолларда ўзини узоқ муддат тийиб туришдан ва энг кўпи – баъзи бир жинс томонларидан ушлаб турилган жинсий алоқанп спнаш орқали вужудга келади. Дарвоқе, жинсий алқанинг айнан мана шу усуллари, кўплаб “жинсий алока Чскс” қўлланмалари”да тавсия этиб келинади
Кўп ҳолларда шундай бўладики, жинсий алоқада муаммоларга эга бўлган эркаклар шуфокорга мурмжаат

қилишлари билан уқувсиз шифокорлар томонидан, булар- нинг барига сабаб – простатит, деганларини эшитадилар.
Аслида эса, ҳамиша ҳам эриктил бузилишлар ҳамда простатит ўзаро боғлиқ бўлмайди. Бундай “ташхис” эса, шунчаки шифокор ҳам қорнини тўйдириш учун даромад ишлаб олишга муҳтожлигини билдиради.
“Простатит” ташхисини қўйиш учун, узоқ муддатли чуқур изланишлар, ва бир қанча муҳим анализ-тах,лиллар олинмоғи лозим. Бу ташхисни шифокорнинг олдига би- ринчи мартадаёқ бориш билан аниқлаб бўлмайди. Ташхис қўйилмай туриб хасталикни қандай даволаш мумкин.

Простата безининг шамоллаши ўткир ва сурункали бўлиши мумкин. Ўткир шамоллаШ, кўп ҳолларда, қовуқ безига гематоген йўл билан ёки бевосита шамоллашга эга бўлган сийдик чиқиш йўли орқали инфекциянинг тушиши орқали вужудга келиши мумкин.

Хасталикнинг асосий аломатлари, тез-тез такрорланувчи ва оғриқли сийдик келиши, чотдаги ва думғазадаги оғриқлар, тана ҳароратининг ошиши ҳисобланиб, бу ҳолда безнинг шишиб кетишида, ҳатто сийдик келишининг тўхтаб қолиши вужудга келиши мумкин.

Сурункали простатит ўткир простатитни етарли даражада даволанмаслиги ёки безнинг ўзидаги туриб қолиш ҳолатлари натижасида ривожланади. Хасталик кескин симптомларсиз кечиб боради, кўп ҳолларда, беморлар думғазадаги чидаб бўлмас оғриқларнинг кўплигидан, чотдаги тўлиб кетиш ҳиссидан, баъзида эса жинсий фаолиятнинг сусайганидан шикоят қиладилар.

Сурункали простатитнинг ривож топиш сабаблари жудаям кўпдир:
❖ инфекция;
❖ қон айланиш ва асаб регуляциясининг бузилиши;
❖ меъёридан ортиқ совиб кетиши;
♦♦♦ умумий ва маҳаллий иммунитетнинг сусайиши;

Инфекцион простатитни уйғотувчилари, бу турли хил бактериялар, вируслар, хламидиялар, уреаплазмалар, микоплазмалар, замбуруғлар, трихомонада ва бошқа микроорганизмлар бўлиши мумкин. Айниқса, жинсий йўл билан ўтадиган ифекцияларнинг простатитни вужудга келишидаги ўрни сўнгги йилларда кескин ошиб бормоқда. Одатда простатитни уйғотувчиси сифатида ошқозон таёқчаси,

стафилококки ва стрептококки аломатлари ҳисобланади. Простатитнинг келиб чиқиши учун энг мос бўлган фон мавжуд бўлиб, улар кам ҳаракатга асосланган турмуш кечириш ва организмга таъсир этувчи вибрациялар билан боғлиқ касбларда ишлаш (транспорт воситалари ҳайдовчилари ва ҳ.к.), шунингдек, тана ва унинг аъзоларини меъёридан ортиқ совиб кетиши ҳисобланади.

Простатит билан бетоб бўлишнинг хавфини камайтириш учун:
❖ спиртли ичимликлар ва ўткир-аччиқ таомларни чеклаб, тўғри диетага амал қилиш;
❖ фаол ҳаёт тарзини олиб бориш;
❖ меҳнат ва дам олиш вақтини тўғри белгилаш;
❖ меъёридан ортиқ совиб кетишдан ўзшш олиб қочиш;
❖ ўз жинсий ҳаётингизни меъёрлаштиринг. Албатта, презерватив билан ҳимояланмай, тўсатдан содир бўлган жинсий алоқалардан ташқари;
❖ тос суяги мушаклари, бел ва қорин прессини мус- таҳкамлашга қаратилган жисмоний машқларни олиб бориш;

jinsiy
Titan Gel Orginal: OLATNI KATTALASHTIRISHKO'RISH
+ +